Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 842/BNN-BVTV về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 842/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: ***
Ngày ban hành: 02/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 842/BNN-BVTV
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Các Chi cục Bảo vệ Thực vật.
- Các Công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

 

Ngày 03 tháng 11 năm 2004 Bộ Văn Hóa - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 96/20004/TTLT/BVH – BNN&PTNT hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư đã có hiệu lực từ 16 tháng 12 năm 2004.

Để thực hiện nghiêm túc những quy định của Thông tư liên tịch trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn cụ thể thực hiện một số nội dung chính sau:

1. Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nguyên liệu thuốc BVTV, sinh vật có ích dùng trong BVTV, vật tư BVTV phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau (Mục II. Hoạt động quảng cáo, Khoản 1):

- Tên thương phẩm thuốc BVTV, tên hoạt chất, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc, tên sinh vật có ích dùng trong BVTV, tên vật tư BVTV;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, cung ứng;

- Tính năng, tác dụng và cách sử dụng loại thuốc đúng với nội dung đã được đăng ký; loại sinh vật có ích, vật tư BVTV đã được phép sử dụng;

- Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt (nếu có);

2. Về hồ sơ đăng ký quảng cáo gồm (Mục III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký quảng cáo và hồ sơ, thủ tục xin giấy phép thực hiện quảng cáo, Khoản 1):

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1).

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký đối với quảng cáo

thuốc BVTV, nguyên liệu thuốc BVTV, sinh vật có ích dùng trong BVTV (giấy phép nhập khẩu), vật tư BVTV.

- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh,

đĩa âm thanh, ma – két quảng cáo.

3. Về thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký quảng cáo (Mục III. Hồ sơ, thủ tục đăng ký quảng cáo và hồ sơ, thủ tục xin giấy phép thực hiện quảng cáo, Khoản 2):

- Các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) phải gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng Thuốc BVTV (Cục Bảo vệ Thực vật – 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội).

- Các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ở các địa phương phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi thực hiện quảng cáo. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh là cơ quan chuyên ngành giúp Sở quản lý trong lĩnh vực thuốc BVTV tại địa phương.

- Các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên các phương tiện giao thông phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi đăng ký phương tiện giao thông hoặc cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủy quyền.

- Nội dung quảng cáo đã đăng ký tại Cục Bảo vệ Thực vật, khi quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ở địa phương không phải đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Mục III, Khoản 4).

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký cơ quan tiếp nhận phải có Giấy

Tiếp nhận (Phụ lục 2) thông báo hồ sơ đạt yêu cầu hay không. Sau 10 ngày làm việc - kể từ ngày có Giấy tiếp nhận - nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có yêu cầu sửa đổi thì tổ chức, cá nhân được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký (Mục III, Khoản 3).

Ngoài những điểm quy định mới trên thì hoạt động liên quan đến quảng cáo thuốc BVTV vẫn được tiến hành theo những điều khoản đã được quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật, Điều lệ Quản lý thuốc BVTV ban hành kèm theo Nghị định 58/2002/NĐ - CP, Điều 37, Khoản 1 Điều 38 của Quyết định 145/2002/QĐ - BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Mọi thông tin chi tiết về Thông tư liên tịch này xin tham khảo trong Công báo số 30, ngày 29 tháng 11 năm 2004. Hoặc Website của Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (Bộ Văn hóa – Thông tin): www.vhttcs.org.vn ./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-T.T Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
-Vụ Pháp chế;
-Lưu VT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 842/BNN-BVTV về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123