Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8410/BCT-TMĐT năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016-2020 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8410/BCT-TMĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8410/BCT-TMĐT
V/v xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1563/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 và giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai.

Theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Xây dựng và tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách theo phân cấp hiện hành để triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử;

- Căn cứ vào tình hình ứng dụng thương mại điện tử thực tế tại địa phương, xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương mình, phê duyệt và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện;

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể này theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1563/QĐ-TTg , Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển TMĐT của địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và kịp thời có kế hoạch triển khai cho năm 2017. Trong đó, xác định rõ Mục tiêu cần đạt được, nội dung, nhiệm vụ và các hoạt động cần thực hiện theo từng giai đoạn để đạt được các Mục tiêu của Kế hoạch phát triển TMĐT tại địa bàn tỉnh, thành phố trong thời gian tới;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch phát triển TMĐT của địa phương mình (nếu tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương), cuối năm báo cáo tình hình để Bộ Công Thương tổng hợp.

Trong quá trình xây dựng và triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý Ủy ban giao cơ quan chủ trì, quản lý thương mại điện tử tại địa phương liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương để phối hợp, hỗ trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TMĐT.

BỘ TRƯỞNG




Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8410/BCT-TMĐT năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016-2020 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


591
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87