Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 833/XNK-XXHH năm 2015 về Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (AANZFTA) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 833/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 30/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/XNK-XXHH
V/v Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AANZFTA

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan)

Nhằm thực thi Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (AANZFTA), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương. Theo đó, C/O mẫu AANZ cũ sẽ được thay bằng C/O mẫu AANZ mới với quy định về việc ghi trị giá FOB trên ô số 9. Cụ thể: doanh nghiệp chỉ bắt buộc ghi trị giá FOB trong trường hợp áp dụng tiêu chí RVC.

Thời gian áp dụng chuyển đổi C/O mẫu AANZ là 06 tháng (từ 01/10/2015 đến hết ngày 31/3/2016), áp dụng đối với 10 nước thành viên Hiệp định (trừ In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia). Trong thời gian chuyển đổi, 10 nước này sẽ chấp nhận các C/O mẫu AANZ được cấp trong các trường hợp sau:

(1) C/O mẫu mới với quy định mới về ghi giá FOB;

(2) C/O mẫu mới với quy định cũ về ghi giá FOB (có thể ghi giá FOB với mọi tiêu chí xuất xứ);

(3) C/O mẫu cũ với quy định mới về ghi giá FOB;

(4) C/O mẫu cũ với quy định cũ về ghi giá FOB.

Sau khi kết thúc thời gian chuyển đổi (hết ngày 31/3/2016), 10 nước này sẽ phải dùng toàn bộ mẫu C/O AANZ mới với quy định mới về ghi giá FOB.

Đối với In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia, do chưa thực hiện Nghị định thư từ ngày 01/10/2015 nên C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng C/O mẫu AANZ cũ cho đến khi hai nước này chính thức thực hiện Nghị định thư (dự kiến ngày 01 tháng 01 năm 2016).

Đối với hai nước Cam-pu-chia và Mi-an-ma, mặc dù Nghị định thư có hiệu lực nhưng C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫn sử dụng quy định cũ về ghi giá FOB (ghi trị giá FOB đối với mọi tiêu chí xuất xứ) đến hết ngày 30/9/2017.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để quý Tổng cục biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Phòng QLXNKKV;
-
Ban QLKCN-KCX Hà Nội;
-
Lưu: VT, XXHH, vannthi/hienttt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 833/XNK-XXHH năm 2015 về Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (AANZFTA) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199