Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 832/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh khoản hồ sơ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 832/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hồ sơ kinh doanh TNTX mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 1374/HQĐL-NV ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh tại thời điểm Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 79/2009/TT-BTC dẫn trên có hiệu lực nhưng chưa thanh khoản do thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán không đáp ứng các quy định liên quan: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm 7.3 công văn số 7957/BTC-TCHQ ngày 18/6/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ. Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp, đối chiếu với quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện hoàn thuế; nếu có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã thực tái xuất khẩu theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp tương ứng với số hàng hóa đã thực xuất khẩu. Doanh nghiệp phải có cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc số lượng gỗ tạm nhập đã thực tái xuất toàn bộ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh khoản hồ sơ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59