Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8278/BCT-TTTN 2017 triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước

Số hiệu: 8278/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 08/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8278/BCT-TTTN
V/v tăng cường triển khai Đề án PTTTN gắn với Cuộc vận động “NVN ưu tiên dùng hàng VN” giai đoạn 2014-2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm đạt được các mục tiêu chính của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 (Quyết định số 634/QĐ-TTg), bên cạnh nguồn kinh phí có hạn từ ngân sách Trung ương cấp cho Đề án, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo các nội dung của Quyết định số 634/QĐ-TTg thuộc trách nhiệm của địa phương, đặc biệt tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hệ thống phân phối hàng Việt Nam, nhằm đảm bảo mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80% và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai trên địa bàn Chương trình xây dựng Điểm, bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”;

- Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, nhằm đảm bảo mục tiêu: Đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức được dịch vụ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam;

- Tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối trên địa bàn, nhằm đảm bảo mục tiêu: Đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cung cấp, tập huấn sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Báo cáo định kỳ của địa phương thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước), 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm và qua địa chỉ email: cuocvandong@moit.gov.vn. Điện thoại: 024.22205504 - 0978807107./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- BCĐ TƯ Cuộc vận động NVNUTDHVN;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8278/BCT-TTTN ngày 08/09/2017 về tăng cường triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014-2020 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


819

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!