Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 826TCHQ/GSQL về việc áp mã số mặt hàng thuốc tân dược “Fentanyl” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 826TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 826TCHQ/GSQL
V/v: Áp mã số mặt hàng thuốc tân dược “Fentanyl”

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Dược phẩm Trung ương II

Trả lời công văn số 1294/DPTWII/KD ngày 14/12/2004 của Công ty Dược phẩm Trung ương II khiếu nại áp mã đối với mặt hàng “Fentanyl”, thuộc tờ khai hải quan số 8353/NK/SB/NKD ngày 05/05/2004, tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào các văn bản hiện hành (Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu); Căn cứ theo toa thuốc và tài liệu chuyên ngành Dược.

Căn cứ theo các văn bản dẫn trên thì mặt hàng tân dược “Fentanyl” thuộc tờ khai hải quan nói trên là loại thuốc giảm đau, thuộc nhóm 3004, mã số chi tiết 3004.90.59. Việc Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh điều chỉnh mức thuế đối với lô hàng tân dược “Fentanyl” của Công ty theo tờ khai hải quan số 8353/NK/SB/NKD ngày 05/05/2004 với mã số 3004.90.59 là đúng quy định.

Việc Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu cho mặt hàng “Fentanyl” mức 0% là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Cục HQ TP.HCM;
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 826TCHQ/GSQL về việc áp mã số mặt hàng thuốc tân dược “Fentanyl” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255