Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc đăng ký định mức, tỷ lệ hao hụt đối với gia công vàng trang sức cho nước ngoài

Số hiệu: 82/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/TCHQ-GSQL
V/v: Đăng ký định mức, tỷ lệ hao hụt đối với GC vàng trang sức

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty THHH Sơn Dương Vàng

 

Trả lời công văn số 190/05 ngày 20/09/2005 của Quy Công ty về việc đăng ký định mức, tỷ lệ hao hụt đối với gia công vàng trang sức cho nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Việc đăng ký định mức thực hiện theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để giảm bớt giấy tờ, doanh nghiệp có thể kê khai định mức của nhiều mã hàng trên một bảng đăng ký định mức.

2- Khi khai tỷ lệ hao hụt trên bảng đăng ký định mức, doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ lệ hao hụt thực tế thực hiện trong năm trước để khai; khi xác định được chính xác tỷ lệ hao ụt thực tế thì doanh nghiệp điều chỉnh lại tỷ lệ hao hụt đã khai với cơ quan Hải quan cho phù hợp với thực tế thực hiện. Tỷ lệ hao hụt thực tế phải hợp lý.

Việc điều chỉnh tỷ lệ hao hụt này, doanh nghiệp phải thực hiện chậm nhất là khi nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công.

3- Doanh nghiệp phải cam kết và chịu trách nhiệm không đề nguyên liệu gia công thẩm lậu và nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Hà Nội;p
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc đăng ký định mức, tỷ lệ hao hụt đối với gia công vàng trang sức cho nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.739
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78