Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8175/VPCP-QHQT về việc tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8175/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8175/VPCP-QHQT
V/v tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 11036/BCT-HTQT ngày 03 tháng 11 năm 2009 về việc thành lập đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc thành lập đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn họp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungari và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungari; thời gian khoảng 01 tuần trong tháng 01 năm 2010 tại Hungari. Bộ Công Thương lưu ý thành lập đoàn gọn nhẹ, gồm: Chủ tịch Phân ban, Thư ký Phân ban, đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính Viễn thông, Y tế và các doanh nghiệp quan tâm.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung Khóa họp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào cụ thể hóa các nội dung mà Thủ tướng hai nước đã thống nhất trong chuyến thăm chính thức Hungari của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tháng 9 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8175/VPCP-QHQT về việc tham dự Khóa họp lần thứ III Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hungari do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


824
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234