Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8122/VPCP-KTTH năm 2015 về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8122/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 07/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8122/VPCP-KTTH
V/v quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6097/BNN-TCTS ngày 03 tháng 8 năm 2015 về việc báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở sn xut thức ăn thủy sản và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản s 12504/BTC-QLG ngày 08 tháng 9 năm 2015), Công Thương (văn bản số 9115/BCT-QLTT ngày 01 tháng 9 năm 2015), Công an (văn bản số 1839/BCA-A61 ngày 31 tháng 8 năm 2015), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Công an và các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét có hay không sự chuyển giá đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để xử lý theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, thuế và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; rà soát danh sách các doanh nghiệp phải kê khai giá tại Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về giá.

2. Bộ Công Thương ch đạo cơ quan quản lý cạnh tranh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để xử lý theo quy định của Luật cạnh tranh.

3. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát danh sách tổ chức, cá nhân phải kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra về kê khai giá, niêm yết giá, giá bán của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8122/VPCP-KTTH năm 2015 về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85