Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 798/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tái nhập mật ong đã xuất nhưng không đảm bảo chất lượng

Số hiệu: 798/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 798/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng phải nhập khẩu trở lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH & du lịch Đại Ngàn

 

Trả lời công văn số 1-02/CV01 ngày 16/2/2006 của Công ty TNHH & Du lịch Đại Ngàn về việc tái nhập mật ong đã xuất nhưng không đảm bảo chất lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa đã xuất khẩu, vì lý do nào đó phải nhập trở lại, chính sách thuế được quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Thủ tục hải quan được quy định tại các văn bản số 6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002 và văn bản số 2522/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2003 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị qúy công ty liên hệ với Chi cục hải quan cửa khẩu, nơi hàng nhập để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 798/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc tái nhập mật ong đã xuất nhưng không đảm bảo chất lượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status