Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7944/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7944/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 01/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7944/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành Phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2294/HQHN-GSQL ngày 05/8/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc liên quan tới thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chủ động làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên và Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng tiến hành đăng ký kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với cơ quan hải quan để khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015.

2. Trong thời gian chuẩn bị hạ tầng để triển khai việc khai báo vận chuyển độc lập, cho phép Chi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên và Chi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng thực hiện việc giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải khai báo vận chuyển độc lập bằng Biên bản bàn giao theo mẫu 10/BBBG/GSQL (mẫu kèm theo của Thông tư 38/2015/TT-BTC phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính) và theo hướng dẫn tại mục 5 công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31/12/2015.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7944/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168