Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 792/VPĐP-OCOP 2020 chuẩn bị hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia

Số hiệu: 792/VPĐP-OCOP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 792/VPĐP-OCOP
V/v chuẩn bị hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 phê duyệt Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019;

Để triển khai công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1594/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/5/2020 và Quyết định số 1653/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2020 về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia.

Căn cứ theo quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm các cấp, để phục vụ công bố sản phẩm OCOP cấp Quốc gia tại sự kiện tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan khẩn trương rà soát các sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá, phân hạng có tiềm năng đạt 5 sao để chuẩn bị hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia theo thời hạn và quy định đã ban hành./.

(Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: ocopvietnam@gmail.com, điện thoại: 024-38438617)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở NNPTNT, VPĐP các tỉnh, tp;
- Lưu: VT, OCOP.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 792/VPĐP-OCOP ngày 14/07/2020 về chuẩn bị hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122