Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7919/VPCP-V.I năm 2015 về rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7919/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7919/VPCP-V.I
V/v rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 33/BC-VPTT ngày 14 tháng 9 năm 2015 về kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm tra, x lý hành vi buôn lậu các mặt hàng cấm nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo Tng cục Hi quan khẩn trương rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm minh theo quy định những trường hợp vi phạm; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Ch đạo 389 quốc gia kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên; báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả trong tháng 10 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công An, Công Thương;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7919/VPCP-V.I năm 2015 về rà soát, kiểm tra các container nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253