Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7910/VPCP-KTTH năm 2015 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7910/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7910/VPCP-KTTH
V/v kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xét Báo cáo ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tng cục Hải quan v giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 với lộ trình cụ thể như sau:

- Tháng 12 năm 2015: Triển khai tại thành phố Hải Phòng.

- Tháng 01 năm 2016: Triển khai tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu các Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo quyết liệt:

- Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ, ngành mình phụ trách; Ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan (kèm theo mã số HS);

- Đổi mới mới phương thức tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành;

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực phục vụ hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Trường hp chưa bố trí kinh phí để thực hiện trong năm 2015, đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tạm ứng nguồn kinh phí của ngành Hải quan để thực hiện.

3. Giao Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các công việc trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
-
Tổng cục Hải quan;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TCCV,QHQT, KGVX, KTN, TGĐ Cng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư. KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
N
guyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7910/VPCP-KTTH năm 2015 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253