Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7884/BCT-XNK năm 2016 thực hiện thí điểm tạm nhập do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7884/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7884/BCT-XNK
V/v thực hiện thí Điểm tạm nhập

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trả lời Công văn số 776/UBND-KTTH ngày 11 tháng 8 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho phép thực hiện thí Điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc thí Điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2015, số 1349/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 6 năm 2015, số 443/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2016 và số 4420/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 6 năm 2016. Theo đó, các cửa khẩu phụ, Điểm thông quan được thực hiện thí Điểm tạm nhập bao gồm Điểm thông quan gồm Co Sa (Lạng Sơn), Ka Long (Quảng Ninh), Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Pô Tô (Lai Châu). Thời gian thí Điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Đ có thêm thông tin và cơ sở xây dựng cơ chế phù hp áp dụng cho các địa phương, trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục thực hiện việc thí Điểm tạm nhập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản dẫn trên. Kết thúc thời gian thí Điểm, Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng Điều hành thời gian tiếp theo./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, XNK(2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7884/BCT-XNK năm 2016 thực hiện thí điểm tạm nhập do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76