Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 779/GSQL-GQ1 năm 2013 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 779/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 158/PT ngày 08/8/2013 của Công ty Cổ phần XNK Máy và Phụ tùng đề nghị được mang hàng về bảo quản tránh phát sinh chi phí tại cảng, trong trường hợp hiện nay Công ty không còn nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Giám sát quản lý về hải quan chuyển công văn nêu trên cho đơn vị để kiểm tra, giải quyết và trả lời Công ty theo thẩm quyền. Trường hợp Công ty thuộc diện phải đưa vào Danh sách doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản thì hướng dẫn Công ty liên hệ với cơ quan kiểm tra chất lượng tiến hành nhanh các việc lấy mẫu, kiểm tra, ra kết quả kiểm tra làm cơ sở cho cơ quan hải quan thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp./.

(Gửi kèm: công văn số 158/PT ngày 08/8/2013)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP XNK Máy và Phụ tùng (thay trả lời)
(558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 779/GSQL-GQ1 năm 2013 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79