Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 775/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 775/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1241/HQCT-NV đề ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan Cần Thơ nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E và D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E số E134421101560040 cấp ngày 13/6/2013. Qua kiểm tra lại bản sao C/O và hồ sơ kèm theo cho thấy:

- Hàng hóa đi từ Trung Quốc về Việt Nam, có C/O mẫu E do Trung Quốc phát hành;

- Hồ sơ có hóa đơn thương mại do bên thứ ba là Singapore phát hành cho Việt Nam. Số hóa đơn thương mại LMPP 4891 ngày 11/6/2013 được thể hiện tại ô số 10 trên C/O và thông tin về tên, nước phát hành hóa đơn ghi tại ô số 7 trên C/O;

- Ô số 1 trên C/O thể hiện tên người xuất khẩu là công ty AGI Shorewood Packaging (Guangzhou). Tại ô số 13 có chữ ký và con dấu của công ty này.

Căn cứ theo quy định của Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì C/O mẫu E trên được cấp trong trường hợp có hóa đơn thương mại do bên thứ ba là Singapore phát hành.

2. Vướng mắc đối với C/O số 130675 do Philippines cấp ngày 27/6/2013;

- Mặt hàng "giấy vấn điếu thuốc lá", mã HS 48132000 có xuất xứ không thuần túy và không thuộc danh mục cụ thể mặt hàng (PSR) thuộc Phụ lục 2, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì phải thỏa mãn tiêu chí xuất xứ chung là RVC (40%) trở lên hoặc CTH (chuyển đổi nhóm);

- Căn cứ theo quy định tại Mục 1, Điều 4, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2010/TT-BCT dẫn trên thì C/O mẫu D cấp cho mặt hàng "giấy vấn điếu thuốc lá" có mã HS 48132000 thể hiện tiêu chí xuất xứ là "Percentage of Asean Content 60.00%", được xem xét chấp nhận nếu Cục Hải quan TP Cần Thơ không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 775/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74