Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7746/VPCP-QHQT về ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7746/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7746/VPCP-QHQT
V/v ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 10727/BCT-XNK ngày 26 tháng 10 năm 2010 về việc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ (OCP) thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ (OCP) nêu trên. Đồng thời, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi này tại Hội nghị cấp cho ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2010.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng; Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7746/VPCP-QHQT về ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ký Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ thuộc Hiệp định thương mại hàng hóa trong Hiệp định ACFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174