Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 773/GSQL-GQ1 trả lời vướng mắc không cho mang hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 773/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc không cho mang hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1237/HQCT-NV ngày 30/7/2013 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đưa hàng hóa về bảo quản:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 15 Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành là vi phạm quy định tại cuối điểm b khoản 1 Điều 15; tự ý tiêu thụ hàng hóa bảo quản chờ thông quan là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15. Do đó, đơn vị cần áp dụng ngay biện pháp tạm dừng không cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

2. Về đề xuất không áp dụng tạm dừng mang hàng về bảo quản đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa:

Việc giải quyết không cho mang hàng về bảo quản chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có vi phạm, do đó cần áp dụng thống nhất, không loại trừ trường hợp nào. Trường hợp doanh nghiệp cần đưa nguyên liệu vào phục vụ sản xuất gấp, đơn vị cần hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành nhanh các bước đăng ký, lấy mẫu để cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và ra kết luận kiểm tra nhanh, tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa đưa vào sản xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 773/GSQL-GQ1 trả lời vướng mắc không cho mang hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79