Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 7725/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7725/TXNK-CST
V/v thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đk Lk,

Trả lời công văn số 883/HQĐL-NV ngày 8/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc xác định vật tư trong nước đã sản xuất được, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: “Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đi, b sung”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp chưa có tiêu chí xác định nhà kính trồng hoa, trồng rau thông thường thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk gửi hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk để tổng hp báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT .

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TC (để biết)
;
- Lưu: VT, CST(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7725/TXNK-CST năm 2019 thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


72

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179