Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 77/GSQL-GQ2 xử lý nguyên phụ liệu âm khi thanh khoản hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 77/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/GSQL-GQ2
V/v xử lý NPL âm khi thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xử lý vướng mắc khi thanh khoản hợp đồng gia công số 2011/01/HX-HT ngày 01/11/2011 giữa công ty TNHH SX bật lửa Huaxing VN và công ty TNHH phát triển Hưng Thành nêu tại công văn số 62/HQTN-NV ngày 14/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Hồ sơ gửi kèm chưa đầy đủ căn cứ, xác định giải trình của doanh nghiệp là có cơ sở.

- Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo rõ lại cách thức, quá trình, trình tự các công việc kiểm tra, xác minh việc giải trình của doanh nghiệp.

- Gửi toàn bộ giấy tờ liên quan (hợp đồng, tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tính chính xác đối với giải trình của doanh nghiệp - 1 bản sao).

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 02/02/2013 để tổng hợp trình lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77/GSQL-GQ2 xử lý nguyên phụ liệu âm khi thanh khoản hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.117

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240