Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 767/TCHQ-GSQL về tính xác thực của chữ ký trên C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 767/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 767/TCHQ-GSQL
V/v tính xác thực của chữ ký trên C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 236/HQHN-GSQL ngày 08/02/2012 của Cục Hải quan TP Hà Nội đề nghị xác minh chữ ký trên C/O mẫu AK số tham chiếu 152-11-00166 cấp ngày 14/12/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2.4 Mục III Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009, công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008 và số 4525/TCHQ-GSQL ngày 12/09/2008, việc kiểm tra C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc được thực hiện kết hợp với kiểm tra đối chiếu qua website của cơ quan cấp.

Đối với trường hợp báo cáo tại công văn số 236/HQHN-GSQL trên, nếu C/O mẫu AK phù hợp với bộ hồ sơ hải quan và thông tin trên website của cơ quan cấp thì có thể xem xét chấp nhận cho hàng hóa hưởng ưu đãi AKFTA.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 767/TCHQ-GSQL về tính xác thực của chữ ký trên C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155