Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7666/BCT-BGMN năm 2016 thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7666/BCT-BGMN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7666/BCT-BGMN
V/v thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.

 

Thực hiện nội dung Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (gọi tắt là Hiệp định), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới giáp Lào chỉ đạo Sở Công Thương và Ban quản lý cửa khẩu, căn cứ Hiệp định và Thông tư nêu trên, tạo Điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới Việt - Lào.

Theo Khoản 1 Điều 6 của Hiệp định, hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu, thương nhân biên giới được lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Lào theo Khoản 1 Điều 6 của Hiệp định.

2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo Điều 5 của Thông tư 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Trong quá trình thực thi Hiệp định và Thông tư 10/2016/TT-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2016 nếu có những vấn đề phát sinh cần trao đổi đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới giáp Lào có văn bản gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương) để kịp thời giải quyết, tạo thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương và Ban quản lý cửa khẩu các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Quảng Nam, Kon Tum;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7666/BCT-BGMN năm 2016 thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


609
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202