Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7664/BCT-XNK về việc tạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 7664/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7664/BCT-XNK
V/v tạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5499/VPCP-KNTN ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan:

- Không làm thủ tục thông quan đối với các lô hàng bình gas đã qua sử dụng (mã số HS 7311009100 và 7311009910 trong Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nhập khẩu theo các hợp đồng ký sau ngày 22 tháng 8 năm 2008;

- Đối với bình gas đã qua sử dụng nhập khẩu theo các hợp đồng ký trước ngày 22 tháng 8 năm 2008, chỉ được thông quan nếu hàng về đến cảng Việt Nam trước ngày 30 tháng 9 năm 2008 và hàng đã được kiểm tra chất lượng, kiểm định kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện kiểm tra chất lượng và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với từng bình gas theo đúng các quy định hiện hành và đơn vị thực hiện việc kiểm tra, kiểm định kỹ thuật phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các bình gas trên khi đưa vào sử dụng tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ chỉ đạo các tổ chức trực thuộc thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các doanh nghiệp nhập khẩu gas;
- Cục KTAT & MTCN;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7664/BCT-XNK về việc tạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127