Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 764/GSQL-GQ2 năm 2013 chuyển nguyên phụ liệu dư thừa sau thanh khoản hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 764/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/GSQL-GQ2
V/v chuyển NPL dư thừa sau thanh khoản HĐGC

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH JMC Việt Nam.

Trả lời công văn số 0613/CV-XNK/JMC ngày 05/08/2013 của Công ty TNHH JMC Việt Nam về thủ tục chuyển nguyên phụ liệu dư thừa từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục chuyển nguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác đã được hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ Tài chính. Căn cứ hướng dẫn này, Công ty được chuyển nguyên phụ liệu dư thừa thuộc các hợp đồng gia công trong hợp đồng gia công khung, trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm c3 khoản 2 Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC dẫn trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên để thực hiện hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 764/GSQL-GQ2 năm 2013 chuyển nguyên phụ liệu dư thừa sau thanh khoản hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101