Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 76/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0007/HQHCM-GSQL ngày 02/01/2013 phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc doanh nghiệp chưa in được mẫu tờ khai mới theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC .

Thông tư 196/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, do vậy tất cả các tờ khai hải quan điện tử in phải tuân thủ theo mẫu quy định. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp yêu cầu Công ty cung cấp Hệ thống khai hải quan điện tử doanh nghiệp đang sử dụng hiệu chỉnh phần mềm khai báo đáp ứng quy định mới hoặc sử dụng phần mềm khai báo do cơ quan Hải quan cung cấp miễn phí tại trang Thông tin điện tử ngành Hải quan (www.customs.gov.vn).

2. Trong thời gian các Chi cục Hải quan đã triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử chưa nâng cấp để sử dụng Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 4.0, các Chi cục tiếp tục sử dụng Hệ thống thông quan điện tử phiên bản 3.0 để thực hiện theo quy định của Nghị định 87/2012/NĐ-CP. Việc kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký tờ khai và phân luồng tờ khai thực hiện như sau:

a) Hệ thống kiểm tra, tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử. Trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử yêu cầu, công chức Hải quan trực tiếp kiểm tra sơ bộ nội dung khai của người khai hải quan trong Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Công việc của bước này gồm:

- Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai (cưỡng chế làm thủ tục hải quan, ân hạn thuế, chính sách mặt hàng).

- Kiểm tra tên hàng, đơn vị tính, mã số như quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 196/2012/TT-BTC.

- Kiểm tra sự đầy đủ các tiêu chí trên Tờ khai hải quan điện tử quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục I Thông tư 196/2012/TT-BTC. Cụ thể: Căn cứ vào tên hàng và mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức kiểm tra đầy đủ các tiêu chí cần phải có cho mặt hàng đó như: thông tin giấy phép, thông tin cần thiết cho thủ tục miễn, hoàn thuế …

b) Trường hợp thông tin khai của người khai hải quan gửi đến chưa phù hợp theo quy định, công chức kiểm tra thông qua Hệ thống hướng dẫn người khai hải quan điều chỉnh cho phù hợp hoặc từ chối đăng ký và nêu rõ lý do bằng "Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử".

c) Nếu thông tin khai báo phù hợp và đầy đủ thì chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan điện tử, cập nhật kết quả kiểm tra vào Hệ thống để Hệ thống cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121