Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 746/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại máy chọn màu nông sản theo Quyết định 107/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 746/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy chọn màu nông sản theo QĐ số 107/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hồ Phượng.
(288 Thôn Srêđăng, xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 168/CV-HP đề ngày 4/2/2014 của Công ty TNHH Hồ Phượng (gửi kèm theo Phiếu Trình Bộ số 550 ngày 8/1/2014 của Văn phòng Bộ Tài chính) về việc vướng mắc phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/9/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5626/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng "máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động điện" có thể phân loại các loại hạt như điều, cà phê, lạc, đậu,… hoạt động theo nguyên lý sử dụng camera nhận biết màu sắc từ hạt rồi chuyển tín hiệu nhận được từ camera đến khối xử lý đã được cài đặt trong máy để phun khí thổi chọn các hạt theo chế độ đặt trước, thuộc nhóm 84.37 nêu tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC .

Trường hợp công ty nhập khẩu máy chọn màu hàng nông sản tại thời điểm năm 2008 và 2010, thì thuộc phạm vi hiệu lực áp dụng của Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính và Danh mục hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Căn cứ mô tả và kết cấu phân nhóm 84.37 tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, nội dung các tiêu chí phân loại tại nhóm 84.37 không thay đổi.

Theo đó, trường hợp mặt hàng máy chọn màu nông sản của công ty đã nhập khẩu năm 2008, 2010 được xác định là "máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện" và có cơ chế hoạt động như hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 5626/TCHQ-TXNK thì thuộc nhóm 84.37 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hồ Phượng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Cục HQ tỉnh Đăklăk;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 746/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại máy chọn màu nông sản theo Quyết định 107/2007/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179