Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7397/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7397/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7397/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1848/HQHCM-GSQL ngày 13/7/2015 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hệ thống VNACCS/VCIS không cho phép điều chỉnh các chức năng của Hệ thống, do vậy việc xử lý vướng mắc liên quan đến thủ tục tái xuất xăng dầu cung ứng không xử lý được trên Hệ thống.

2. Hiện Bộ Tài chính đang giao Tổng cục Hải quan dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 và Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014. Do vậy trước mắt Tổng cục Hải quan đồng ý với hướng xử lý mà Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đề xuất tại công văn số 1848/HQHCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu vướng mắc này để quy định tại dự thảo Thông tư mới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7397/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất xăng dầu trên hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55