Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 732/XNK-NS 2019 trao đổi nội dung liên quan xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan

Số hiệu: 732/XNK-NS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/XNK-NS
V/v trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 108/VECO-TV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu thông tin đến quý Cơ quan như sau:

Cơ quan quản lý Thực phẩm Dược Phẩm Đài Loan (TFDA) đã có công văn số 1080017035A ngày 10 tháng 7 năm 2019 thông báo một số thông tin, quy định xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan, cụ thể:

(i) TFDA đã đồng ý Danh sách doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang Đài Loan1, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2019.

(ii) Trước khi thủy sản Việt Nam được TFDA kiểm tra tính hệ thống, các doanh nghiệp được phê chuẩn xuất khẩu sang Đài Loan chỉ được xuất khẩu các sản phẩm trong phạm vi mã số HS được phép xuất khẩu sang Đài Loan hiện nay, chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này. Riêng mặt hàng cua sống, chỉ có doanh nghiệp có tên tại Phụ lục 2 đính kèm công văn này mới được phê chuẩn xuất khẩu sang Đài Loan.

(iii) Các doanh nghiệp trong danh sách này phải xin kiểm nghiệm nhập khẩu thực phẩm với Văn phòng của TFDA tại các cảng cửa khẩu, sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, mới được nhập khẩu vào Đài Loan.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) xin gửi thông tin và đề nghị quý Cơ quan phối hợp thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, CB&PTTTNS (Bộ NN&PTNT);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Vụ AP (để ph/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NS, huyenngt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quốc Toản

 

PHỤ LỤC 1

PHẠM VI CÁC MẶT HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC XUẤT KHẨU SANG ĐÀI LOAN (THEO MÃ HS CODE)
(Kèm theo công văn số 732/XNK-NS)

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

1604

1605

030192

030242

030312

030419

030510

030611

030710

030812

160411

160510

030199

030246

030314

030429

030520

030612

030711

030819

160412

160520

 

030249

030319

030432

030539

030613

030712

030822

160413

160521

 

030269

030323

030439

030541

030614

030719

030829

160414

160529

 

030289

030324

030449

030549

030616

030721

030830

160415

160540

 

030292

030326

030452

030553

030617

030722

030890

160416

160550

 

030299

030329

030459

030554

030619

030729

 

160419

160552

 

 

030333

030461

030559

030621

030732

 

160420

160554

 

 

030339

030462

030563

030623

030739

 

 

160555

 

 

030341

030469

030569

030624

030741

 

 

160556

 

 

030343

030481

030572

030627

030743

 

 

160558

 

 

030351

030482

030579

030629

030749

 

 

160559

 

 

030353

030483

 

030631

030752

 

 

160561

 

 

030354

030487

 

030633

030759

 

 

160569

 

 

030356

030489

 

030635

030760

 

 

160590

 

 

030359

030493

 

030636

030771

 

 

 

 

 

030363

030499

 

030639

030772

 

 

 

 

 

030369

 

 

030691

030779

 

 

 

 

 

030371

 

 

030693

030783

 

 

 

 

 

030374

 

 

030695

030784

 

 

 

 

 

030375

 

 

030699

030787

 

 

 

 

 

030376

 

 

 

030789

 

 

 

 

 

030377

 

 

 

030791

 

 

 

 

 

030379

 

 

 

030792

 

 

 

 

 

030380

 

 

 

030799

 

 

 

 

 

030381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030399

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CUA SỐNG SANG ĐÀI LOAN
(Kèm theo công văn số 732/XNK-NS)

Code

Company

Address

SG/001NL

Live seafood factory - HOANG HA international Logistics joint stock company

Lot III-22, road 19/5A, Tan Binh Industrial zone, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

 1 Danh sách này do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cung cấp cho TFDA Đài Loan.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 732/XNK-NS ngày 02/08/2019 về trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


252

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!