Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 73/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/TCT-PCCS
V/v: Lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty HON DA Việt Nam

Trả lời công văn ngày 15/8/2005 của Công ty hon da Việt Nam, về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trí tiếp thị, chi thưởng khuyến mại mà các doanh nghiệp không phải là đại lý nhận được, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc khuyến mại bằnghiện vật thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng như sau: “Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán”

2. Đối với hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì: đơn vị chi phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại và lập chứng từ chi tiềnghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định tại điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đơn vị nhận được khoản tiền hỗ trợ trên viết phiếu thu tiền và phải hạch toán khoản tiền nhận được và thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn này thay thế cho công văn số 3107/TCT-ĐTNN ngày 8/9/2005. Các trường hợp Công ty Hon da đã xuất hóa đơn cho các khoản hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các cửa hàng, đại lý hướng dẫn tại Công văn số 3107/TCT-ĐTNN nêu trên thì không xử lý lại.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại các tỉnh phía Nam;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS (2b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 73/TCT-PCCS ngày 06/01/2006 của Tổng Cục Thuế về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trí tiếp thị, chi thưởng khuyến mại mà các doanh nghiệp không phải là đại lý nhận được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.888

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!