Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7274/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7274/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7274/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

 

Quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đang tồn tại vướng mắc về mặt hàng thuốc lá nhập khẩu đã có in cảnh báo về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe bằng tiếng Anh nhưng chưa thể hiện đúng quy chuẩn của Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/01/2010 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 6394/TCHQ-GSQL ngày 28/10/2010 và công văn số 7018/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2010 về việc nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế gửi Bộ Y tế; theo đó, đề nghị Bộ Y tế tham gia ý kiến về việc thực hiện các quy định in cảnh báo tác hại thuốc lá trên vỏ bao thuốc của Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) được quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/01/2010 của Bộ Công Thương; tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế chưa có ý kiến tham gia về vấn đề nêu trên.

2. Trong khi Bộ Y tế chưa có ý kiến tham gia về vấn đề trên, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế lưu ý trên bao bì phải có in cảnh báo về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2010/TT-BCT và nội dung cảnh báo được in trên bao bì tối thiểu phải bằng 30% diện tích vỏ bao thuốc.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7274/TCHQ-GSQL về nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.812
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70