Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 72/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/TCT-ĐTNN
V/v: Hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động cho vay, cho mượn hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 3978/CT-TTHT ngày 28/11/2005 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn tại “tình huống thứ 34, trang số 244, Sách 405 tình huống và giải đáp về thuế 2004-2005 xuất bản vào tháng 10/2004” do Tạp chí Thuế Nhà nước xuất bản hướng dẫn về việc xuất hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp được trích dẫn từ trang Web của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ đường dẫn như sau: http://www.hcmtax.gov.vn/huong dan chinh sach#hoa don chung tu có ghi: “Về nguyên tắc, cơ sở kinh doanh cho cơ sở khác vay, mượn vật tư, hàng hóa thì phải lập hợp đồng kinh tế ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại, giá tiền, thời hạn trả tiền và điều khoản phạt nếu vi phạm hợp đồng.

Trường hợp cơ sở cho vay, mượn vật tư, nguyên liệu thì chứng từ sử dụng khi xuất, vận chuyển số vật tư, nguyên liệu này là hóa đơn GTGT (nếu là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) hoặc hóa đơn bán hàng (nếu là đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT). Hóa đơn phải ghi rõ hàng xuất cho vay, mượn… tên đơn vị vay, mượn, mã số thuế đơn vị cho vay, đơn vị trả, số lượng, chủng loại, quy cách, giá trị hàng hóa vật tư vay mượn…

Vì vậy, đối với hóa đơn GTGT dòng tiền thuế GTGT gạch chéo và hợp đồng vay mượn vật tư là chứng từ vận chuyển để lưu thông và để xuất trình với cơ quan thuế địa phương trong kỳ kê khai tính thuế”.

Nội dung hướng dẫn trên đây không đúng với quy định hiện hành về thuế GTGT đối với hoạt động trao đổi vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa kể cả dưới hình thức cho vay nguyên liệu, vật tư của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An giải thích cụ thể với các doanh nghiệp và hướng dẫn lại các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4213/TCT/ĐTNN ngày 17/12/2004 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn về thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Vina Chung Shing Textile, cụ thể là toàn bộ các trường hợp vay, mượn vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa được coi là một giao dịch kinh tế, các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch này phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT. Đối với các trường hợp vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu, TTĐB (nếu có) và thuế GTGT khâu nhập khẩu thì đơn vị nhập khẩu khi tiến hành cho vay, mượn vật tư, hàng hóa còn phải nộp các khoản thuế đã được miễn khi nhập khẩu. Khi xuất trả hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu vay mượn cũng phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT.

Đối với các trường hợp vay, mượn vật tư, hàng hóa đã lập hóa đơn, chứng từ theo hướng dẫn tại cuốn sách nêu trên thì không phải điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Tạp chí Thuế Nhà nước;
- Các ban PC-CS, DNNN;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 72/TCT-ĐTNN ngày 06/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ đối với việc cho vay, cho mượn vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.966

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!