Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7119/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu D, E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7119/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7119/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D, E

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo vướng mắc về việc C/O mẫu D và E được ký phát hành trước ngày xuất khẩu (ngày phát hành vận đơn). Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công thương tại công văn số 11330/BCT-XNK ngày 10/11/2009 và trao đổi vấn đề này giữa các nước thành viên tại các phiên họp nhóm chuyên trách xuất xứ ASEAN (14-17/11/2009 tại Malaysia) và nhóm xuất xứ ASEAN – CHINA (04-05/11/2009 tại Indonesia), Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các C/O mẫu D và E được phát hành trước ngày xuất khẩu ghi trên vận đơn:

Chấp nhận các C/O có ngày ký phát hành trước ngày xuất khẩu (ngày phát hành vận đơn. Nhưng phải kiểm tra thật kỹ tính hợp lệ và sự đồng bộ của các C/O này với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ, nếu xét thấy có dấu hiệu gian lận C/O thì yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi về Tổng cục để xác minh theo đúng quy định tại công văn số 4802/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2008 của Tổng cục Hải quan.

Riêng đối với C/O của Indonesia và Myanmar có ngày phát hành trước ngày xuất khẩu thì không chấp nhận C/O và báo cáo về Tổng cục Hải quan.

2. Trường hợp từ chối và yêu cầu xác minh C/O mẫu D:

Theo kết quả phiên họp nhóm chuyên trách xuất xứ ASEAN lần thứ 32 (14-17/11/2009 tại Malaysia), các nước thành viên đã thống nhất việc xác minh C/O không hợp lệ phải thực hiện theo kênh chính thức giữa cơ quan kiểm tra C/O của nước nhập khẩu và cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu. Cụ thể như sau:

- Khi từ chối C/O mẫu D do có nghi vấn về tính hợp lệ của C/O, công chức tiếp nhận và kiểm tra C/O ghi rõ lý do từ chối trên ô số 4, thông báo cho doanh nghiệp biết lý do từ chối (không trả lại C/O cho doanh nghiệp). Không hướng dẫn doanh nghiệp tự xác minh với cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu.

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố có công văn báo cáo Tổng cục các trường hợp cần xác minh (gửi kèm bản scan C/O gốc) trong vòng 3 ngày kể từ ngày từ chối để Tổng cục tiến hành xác minh với các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu.

- Ngay sau khi nhận được văn bản báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố về các trường hợp cần xác minh, Tổng cục Hải quan (Vụ GSQL) sẽ gửi thư đến đầu mối liên lạc của cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để xác minh theo quy định.

3. Về yêu cầu lưu và sử dụng mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O:

Theo quy định của các Hiệp định thương mại tự do ASEAN, giữa các nước ASEAN với các nước đối tác thì danh sách mẫu dấu chữ ký được lưu dưới dạng tài liệu mật, không phổ biến cho các doanh nghiệp để tránh việc làm giả C/O. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số nước thành viên thì có tình trạng cơ quan Hải quan đã cung cấp danh sách mẫu dấu và chữ ký cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lưu và sử dụng danh sách mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O theo chế độ mật và tuyệt đối không được cung cấp dưới mọi hình thức cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có hướng dẫn trên cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (VXNK) (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7119/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu D, E do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251