Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 706/TCHQ-TXNK về phân loại trước mặt hàng Neo phao dù dùng để neo tàu cá, tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 706/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 706/TCHQ-TXNK
V/v phân loại trước

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Hàng Hải
(30 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 31/TBHH ngày 23/01/2013 của Công ty Cổ phần Thiết Bị Hàng Hải đề nghị phân loại trước đối với mặt hàng Neo phao dù dùng để neo tàu cá, tàu biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/14/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định về các trường hợp và hồ sơ để thực hiện phân loại trước khi hàng hóa nhập khẩu. Đề nghị Công ty nghiên cứu và nộp hồ sơ đúng theo quy định để cơ quan hải quan xem xét, trả lời theo đúng quy định.

Trường hợp cần thông tin cụ thể, chính xác về việc phân loại hàng hóa dự định nhập khẩu, Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Thiết Bị Hàng Hải được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 706/TCHQ-TXNK về phân loại trước mặt hàng Neo phao dù dùng để neo tàu cá, tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38