Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7000/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7000/VPCP-KTN
V/v Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1776/TTr-BNN-QLCL ngày 04 tháng 3 năm 2016, ý kiến các Bộ, cơ quan: Công Thương (Công văn số 5316/BCT-XNK ngày 15 tháng 6 năm 2016), Tài chính (Công văn số 6490/BTC-HCSN ngày 16 tháng 5 năm 2016), Công an (Công văn số 960/BCA-C41 ngày 10 tháng 5 năm 2016)), Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (văn bản số 79/VPTT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2016); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Công văn số 1390/UBND-KT ngày 04 tháng 5 năm 2016); ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Kiên Giang (văn bản số 374/SNNPTNT-QLCL ngày 16 tháng 5 năm 2016), Cà Mau (văn bản số 787/SNN ngày 25 tháng 4 năm 2016); ý kiến của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam về dự thảo Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất , Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên, trong đó lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ: Công Thương, Tài chính, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
-
Các Bộ: TC, CT, CA;
- BCĐ 389 QG;
- UBND các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang;
- Hiệp hội CB&XK thủy sản VN (
VASEP)
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7000/VPCP-KTN ngày 23/08/2016 về Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79