Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6996/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6996/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 20/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6996/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ"

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/HC ngày 30/10/2013 của Công ty TNHH VI-O-LAC về việc áp mã số cho mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có Phiếu chuyển số 5811/PC-TCHQ (kèm theo) để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Nay Công ty TNHH VI-O-LAC tiếp tục gửi công văn số 03/HC ngày 30/10/2013 (kèm theo) đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ".

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn Công ty phân loại mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ" nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH VI-O-LAC (thay trả lời)
(Số 9/1 Ấp Mới 2 - xã Mỹ Hạnh Nam - H. Đức Hòa - Long An);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6996/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng "máy dập ghim và máy đột lỗ" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192