Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6932/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6932/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6932/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8907/HQHP-GSQL ngày 08/10/2013 của đơn vị phản ảnh về một số vướng mắc trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, dán nhãn năng lượng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiểm tra chất lượng: Tổng cục Hải quan đã tập hợp vướng mắc của đơn vị và một số doanh nghiệp phản ảnh để báo cáo Bộ có công văn trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý vướng mắc. Khi có ý kiến trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo tới đơn vị.

2. Về kiểm tra an toàn thực phẩm: nguyên tắc thực hiện Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ là kể từ ngày có hiệu lực, tuy nhiên những nội dung của Luật hoặc Nghị định chưa quy định cụ thể thì áp dụng văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ban hành khi chưa có văn bản bãi bỏ hiệu lực đồng thời không trái với quy định của Luật, Nghị định.

- Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/3/2007 của Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm vẫn còn hiệu lực đối với những mặt hàng thuộc các nhóm hàng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật An toàn thực phẩm điểm e khoản 2 Điều 20 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Y tế quản lý.

- Về điều kiện hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: do cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm kiểm tra khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, cơ quan hải quan không kiểm tra điều kiện này.

- Về đề nghị các Bộ quản lý an toàn thực phẩm ban hành Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch có mã số HS: Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các Bộ liên quan tiến hành mã hóa HS cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành để áp dụng cho hệ thống thông quan điện tử VNACSS.

- Công văn số 1049/TCHQ-GSQL ngày 27/2/2009 của Tổng cục Hải quan: những điểm hướng dẫn không trái với quy định hiện hành thì vẫn còn hiệu lực áp dụng. Cơ quan hải quan căn cứ vào xác nhận của cơ quan kiểm tra về lô hàng nhập khẩu không sử dụng làm thực phẩm để thông quan hàng hóa (trừ trường hợp có thông tin doanh nghiệp nhập khẩu dùng làm thực phẩm)

- Trường hợp doanh nghiệp mất giấy chứng nhận chất lượng bản chính, nộp bản sao có chữ ký và đóng dấu cơ quan quản lý chuyên ngành: cơ quan hải quan căn cứ bản sao có chữ ký và đóng dấu của cơ quan quản lý chuyên ngành để thông quan hàng hóa, không yêu cầu cơ quan kiểm tra chuyên ngành phải xác nhận lại (trừ trường hợp nghi vấn chữ ký hoặc con dấu là giả).

3. Về kiểm dịch: Trong khi danh mục hàng hóa phải kiểm dịch chưa có mã số HS thì những mặt hàng có tên gọi là sữa, dù có thành phần ít sữa, đơn vị cần yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch theo quy định.

4. Về dán nhãn năng lượng: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến đề xuất của đơn vị và sẽ trao đổi với Bộ Công Thương để có cơ sở hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6932/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192