Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6785/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý vướng mắc liên quan lô hàng thép nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Á do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6785/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6785/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vướng mắc liên quan lô hàng thép nhập khẩu của Cty TNHH Việt Á

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Ngày 9/9/2013, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1515/CTHA-NV&TCTHA của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên về đề nghị phối hợp thi hành án dân sự trong tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần công nghiệp CIMEXCO và Công ty TNHH cơ khí Việt Á. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hải Phòng báo cáo và đề xuất phương án xử lý. Qua tổng hợp ý kiến tham gia tại công văn số 1233/PCT ngày 30/10/2013 của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, công văn báo cáo số 8227/HQHP-CBL&XLVP ngày 20/9/2013 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, công văn số 1102/PC-P2 ngày 4/10/2013 của Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng:

Cho phép Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Nam là chủ sở hữu mới trên biên bản đấu giá lô hàng được sử dụng các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan đứng tên Công ty TNHH cơ khí Việt Á để tiến hành các bước thực hiện việc thông quan lô hàng thay Công ty TNHH cơ khí Việt Á, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Các chứng từ được trích lục từ bản án số: 03/2013/KDTM-PT ngày 23/4/2013 phải có đóng dấu xác nhận của cơ quan pháp lý là Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhằm đảm bảo đủ cơ sở xác định Công ty TNHH cơ khí Việt Á đứng tên trên bộ chứng từ là chủ sở hữu cũ của lô hàng;

- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Nam khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng phải xuất trình văn bản thỏa thuận với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tp. Hải Phòng thống nhất việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho lô hàng thuộc trách nhiệm của người khai hải quan. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp thuế và các trách nhiệm khác theo đúng theo quy định hiện hành;

- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đại Nam có trách nhiệm phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để thực hiện việc thông quan lô hàng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng có văn bản báo cáo về Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên (thay trả lời);
- Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đại Nam (để p/h);
- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tp. Hải Phòng (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6785/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý vướng mắc liên quan lô hàng thép nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Á do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31