Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6774/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6774/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6774/TCHQ-GSQL
V/v xác định loại hình nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2640/HQQN-GSQL ngày 28/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xác định loại hình nhập khẩu đối với mặt hàng chân gà đông lạnh của Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 178 Luật Thương mại 2005 quy định: "Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao".

Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp nhập khẩu chân gà cấp đông sau đó rã đông, loại bỏ tạp chất, lột da, bỏ móng, phân cỡ, làm sạch, cấp đông và đóng gói cho thương nhân nước ngoài không phải là quá trình sản xuất theo quy định tại Điều 178 Luật Thương mại, do vậy, không phải là hoạt động gia công.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp, xuất trình, có thể hướng dẫn Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh nhập khẩu chân gà đông lạnh nêu tại công văn 2640/HQQN-GSQL dẫn trên theo loại hình NSXXK.

Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để xác định doanh nghiệp có cơ sở sản xuất, tránh trường hợp lợi dụng để gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6774/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30