Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6746/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6746/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6746/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1258/HQHCM-TXNK ngày 16/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với dự án Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ khoản 6 Điều 12, khoản 31 Mục IV Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, thì: Đầu tư xây dựng phát triển: Nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4478/BKHĐT-TCTT ngày 28/6/2013, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4493/BGTVT-KHĐT ngày 21/5/2013, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xác định Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp nạp nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất là hạng mục thuộc khu phục vụ kỹ thuật nằm trong quy hoạch tổng thể của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hay không; đồng thời yêu cầu Công ty cung cấp quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở đó xử lý thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian chưa có văn bản xác định Dự án nêu trên là hạng mục thuộc khu phục vụ kỹ thuật nằm trong quy hoạch tổng thể của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4493/BGTVT-KHĐT nêu trên), Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó hệ thống cấp nhiên liệu là một hạng mục thuộc khu phục vụ kỹ thuật nằm trong quy hoạch tổng thể của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa có ý kiến và Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất cũng chưa cung cấp quy hoạch tổng thể Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Tổng cục Hải quan. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT (để biết);
- Vụ: CST, PC Bộ (để biết);
- Vụ PC (để biết);
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (8b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6746/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180