Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6694/VPCP-KTN năm 2013 chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình hỗ trợ kỹ thuật đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6694/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6694/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình HTKT đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 3185/UBND-XD1 ngày 21 tháng 6 năm 2013); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5327/BKHĐT-QLĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013) về việc cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật tại đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật tại đảo Trần, huyện Cô Tô đáp ứng yêu cầu đặc thù, cấp thiết của Dự án. Lưu ý cần thực hiện theo khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 trước khi quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6694/VPCP-KTN năm 2013 chỉ định thầu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án, công trình hỗ trợ kỹ thuật đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175