Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6692/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Số hiệu: 6692/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6692/VPCP-KG
V/v: tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nướcvà xuất nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:  Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo triển khai Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (công văn số 2530/BKHCN-TĐC ngày 29 tháng 9 năm 2006), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò thống nhất quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu, chủ động tổ chức thực hiện, hướng dẫn và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý chất lượng tại trung ương và địa phương trong việc tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg nói trên, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website CP, Ban XDPL,
  Các Vụ: Vụ I, Vụ II: KTTH, NC, CN, NN, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6692/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145