Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6656/BCT-TCNL 2017 thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật dự án Cấp điện nông thôn

Số hiệu: 6656/BCT-TCNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 26/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6656/BCT-TCNL
V/v triển khai thực hiện Dự án HTKT và dự án Cấp điện nông thôn giai đoạn 2015-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Đăk Nông;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Danh mục dự án “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ giai đoạn 1” (Dự án) có tổng vốn tài trợ là 380 triệu USD đã được các Bộ ngành thông quađang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án được ADB chấp thuận triển khai thực hiện đầu tư cho 26 dự án thành phần thuộc Chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020”, trong đó có 5 dự án thành phần do Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Đăk Nông quyết định đầu tư và 21 dự án thành phần tại 21 tnh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (CPC) và Tng Công ty Điện lực miền Nam (SPC) thuộc EVN làm Chủ đầu tư.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại do ADB tài trợ 1 triệu USD (Dự án HTKT) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 3169/VPCP-HTQT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộng Thương phê duyệt Văn kiện Dự án HTKT tại Quyết định số 1691/QĐ-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2017. Đtriển khai thực hiện Dự án HTKT chuẩn bị xây dựng các tài liệu, Hiệp định cho Dự án vốn vay đúng tiến độ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh; EVN chỉ đạo NPC, CPC, SPC để phối hợp với các tư vấn nước ngoài của ADB thực hiện các nội dung Dự án HTKT và các yêu cầu của Nhà tài trợ đảm bảo hoàn thành Dự án HTKT đúng tiến độ được duyệt.

2. Đối với 5 dự án cấp điện nông thôn do UBND các tnh quyết định đầu tư, đề nghị UBND các tnh căn cứ yêu cầu của ADB và các điều kiện dưới đây để tổ chức phân công thực hiện Dự án, bao gồm:

(i) UBND tỉnh trực tiếp làm Chủ đầu tư, hoặc giao cho Sở Công Thương làm Chủ đầu tư Dự án;

(ii) Đơn vị quản lý dự án phải được giao cho Công ty Điện lực của Tỉnh thực hiện;

(iii) UBND tỉnh phải cam kết bố trí đủ vốn đối ứng (15% Tổng mức đầu tư của Dự án) theo tiến độ chung của chương trình tài trợ và thực hiện việc giải phóng mặt bằng (tái định cư nếu có) cho phù hợp vi tiến độ thực hiện đầu tư Dự án;

Vì vậy, đề nghị UBND các tỉnh thực hiện công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án thành phần để phối hợp với các cơ quan liên quan và Nhà tài trợ thực hiện Dự án HTKT, đồng thời triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư Dự án.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh và EVN chỉ đo các đơn vị liên quan phối hợp với tư vấn nước ngoài và Nhà tài trợ thực hiện Dự án HTKT để chuẩn bị cho Dự án vốn vay ADB được thực hiện đầu tư đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6656/BCT-TCNL ngày 26/07/2017 về thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và dự án Cấp điện nông thôn giai đoạn 2015-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


562

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!