Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 660/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về Kế hoạch triển khai Luật Quản lý ngoại thương do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 660/UBDT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/UBDT-PC
V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Quản lý ngoại thương

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp Công văn số 5895/BCT-PC ngày 03/7/2017 của Bộ Công thương về việc góp ý kiến vào dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Quản lý ngoại thương. Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các tài liệu liên quan, Ủy ban Dân tộc cơ bản nhất trí với dự thảo và có một số ý kiến tham gia như sau:

1. Về dự thảo Quyết định

Đề nghị Quý cơ quan soạn thảo bổ sung phần căn cứ Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017.

2. Về dự thảo Kế hoạch

Đề nghị Quý cơ quan soạn thảo bổ sung phần II nội dung của dự thảo có nội dung “kiểm tra” trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây là ý kiến tham gia của Ủy ban Dân tộc vào dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, gửi Quý Bộ để tổng hợp chung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử
UBDT;
- L
ưu: VT, PC (2 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 660/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Quyết định về Kế hoạch triển khai Luật Quản lý ngoại thương do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140