Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 659/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với lô hàng chè Dilmah nhập khẩu từ Xri Lanca do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 659/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với lô hàng chè Dilmah nhập khẩu từ Xri Lanca

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/SQSLK-VP ngày 25/01/2013 (gửi kèm) của Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lanca đề nghị cơ quan chức năng cho phép giải tỏa lô hàng chè Dilmah nhập khẩu từ Xri Lanca đã về đến cảng Hải Phòng, do cơ quan có thẩm quyền của Xri Lanca chưa đăng ký với cơ quan chức năng Việt Nam.

Căn cứ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm nêu tại Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011, Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 và Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm để giải quyết nhanh thủ tục hải quan đối với lô hàng trên khi có kết quả kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu nhập khẩu.

Việc xem xét và giải quyết lô hàng trên (chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam) có được phép nhập khẩu và làm các thủ tục kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 659/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với lô hàng chè Dilmah nhập khẩu từ Xri Lanca do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19