Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6574/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6574/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6574/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long.
(ĐC: E4A khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội).

 

Trả lời công văn số 882 L-Draco-DD/13 ngày 05/10/2013 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long đề nghị việc khai báo xuất kho bằng cách in từ hệ thống phần mềm của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan bằng hệ thống chung của hải quan để đảm bảo quản lý, tổng hợp số liệu. Tuy nhiên, có thể sử dụng hệ thống phần mềm của doanh nghiệp để quản lý nhập, xuất kho và in các báo cáo, phụ lục…; Khi khai báo hải quan thì kết xuất số liệu từ hệ thống của doanh nghiệp ra File excel theo mẫu của Hải quan để khai báo (Mẫu file đã cung cấp cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố).

2. Về mẫu phụ lục cho từng lần xuất hàng: Tổng cục Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện nâng cấp phần mềm quản lý kho ngoại quan, đảm bảo phù hợp với thực tế để thực hiện thống nhất, ứng dụng chung trong toàn ngành, do đó đề nghị Công ty sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan theo đúng quy định và hướng dẫn tại Thông tư 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6574/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan trong khai báo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112