Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6537/TCHQ-TXNK năm 2013 điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6537/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6537/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vũ Linh.
(Địa chỉ: Số 19 Ngõ 228 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 81/CV-2013 ngày 14/10/2013 của Công ty cổ phần Vũ Linh đề nghị điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá đối với mặt hàng xe ô tô xi téc chở hóa chất hiệu Dongfeng, tổng trọng lượng 31 tấn, thể tích bồn 20-22m3, do Trung Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư này.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tự xác định trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo và kết quả tự xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ Điều 24, Điều 26 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra việc khai báo của doanh nghiệp nếu có nghi vấn về trị giá khai báo thì sẽ tạo điều kiện để người khai hải quan thực hiện quyền tham vấn. Trường hợp người khai hải quan không giải trình, chứng minh được nghi vấn của cơ quan hải quan thì thực hiện xác định giá tính thuế theo đúng nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ và Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuế.

Trường hợp Doanh nghiệp không đồng ý với việc xác định giá cơ quan Hải quan xác định thì có quyền khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Vũ Linh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6537/TCHQ-TXNK năm 2013 điều chỉnh cơ sở dữ liệu giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66