Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 63/BXD-QLN năm 2014 thực hiện quy định của pháp luật về thời điểm tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 63/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63 /BXD-QLN
V/v : Thực hiện quy định của pháp luật về thời điểm tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4941/SXD-ĐT ngày 19/9/2014 của Sở Xây dựng Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về thời điểm tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại các Điều 13, Điều 14 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, không quy định về thời điểm nộp tiền sử dụng đất. Các quy định liên quan đến việc thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản 4941/SXD-PTN ngày 19/9/2014, đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa nghiên cứu, thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT; QLN (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 63/BXD-QLN năm 2014 thực hiện quy định của pháp luật về thời điểm tính tiền sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125