Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6298/TM-TTTN hướng dẫn Nghị định 59/2006/NĐ-CP trong hoạt động thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 6298/TM-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6298/TM-TTTN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2006/NĐ-CP trong hoạt động thương mại  

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Thương mại các tỉnh, thành phố  

Ngày 12 tháng 6 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi Tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có Điều kiện thay thế Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có Điều kiện.

Theo đó, khi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ có trong Danh Mục của Nghị định 11/1999/NĐ-CP nay không có trong Danh Mục tương ứng của Nghị định 59/2006/NĐ-CP thì văn bản hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ đó hết hiệu lực thi hành.

Cụ thể trong phạm vi Bộ Thương mại, các văn bản sau hết hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 13/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

- Thông tư số 16/1999/TT-BTM ngày 15/6/1999 hướng dẫn Điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến.

- Thông tư số 17/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá quý.

- Thông tư số 18/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn Điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân.

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ có trong Danh Mục của Nghị định 11/1999/NĐ-CP nay vẫn có trong Danh Mục tương ứng của Nghị định 59/2006/NĐ-CP thì các văn bản hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ đó vẫn có hiệu lực thi hành đến khi có văn bản hướng dẫn mới thay thế để bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của thương nhân.

Cụ thể trong phạm vi Bộ Thương mại các văn bản sau vẫn tiếp tục được thi hành:

- Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu

- Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 hướng dẫn Điều kiện kinh doanh xăng, dầu.

- Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng.

- Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 09/9/1999 hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

3. Đối với hàng hóa, dịch vụ mới quy định hoặc có sự Điều chỉnh trong các Danh Mục của Nghị định 59/2006/NĐ-CP so với Nghị định 11/1999/NĐ-CP thì thực hiện khi có văn bản hướng dẫn (đã ban hành hoặc đang soạn thảo).

Bộ Thương mại thông báo để các Sở Thương mại biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Vụ PC, Cục QLTT;
- Lưu: VT, Vụ CSTTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6298/TM-TTTN hướng dẫn Nghị định 59/2006/NĐ-CP trong hoạt động thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13