Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6233/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6233/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane"

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1454/HQĐNa-TTr ngày 19/7/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane", về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mặt phân loại hàng hóa:

Tại công văn số 1454/HQĐNa-TTr ngày 19/7/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai đã thể hiện rõ quan điểm phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane" vào nhóm 32.10 và thống nhất với kết quả giám định của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh.

Về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại đã được quy định tại Điều 24 Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và thông báo kết quả PTPL của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh để phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane" theo đúng quy định.

2. Về việc giải quyết khiếu nại:

Trường hợp có phát sinh khiếu nại thì đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ chức năng thẩm quyền được giao để giải quyết theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6233/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng "chất phủ Sikaproof Membrane" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249